Přejít k obsahu

Historie katedry

Předchůdce KKS, Katedra obráběcích strojů, vznikla krátce po osamostatnění VŠSE v  r. 1956. Katedra zajišťovala výuku v oboru „Těžké obráběcí stroje“, resp. „Stavba těžkých obráběcích strojů”, a na jejím založení měl největší zásluhy Prof. Ing. Dr.Přemysl Breník DrSc., Za jeho působení se na katedře soustředili významní odborníci z technické praxe. Obor byl velmi úzce svázaný s potřebami praxe, zejména s požadavky národního podniku ŠKODA, který byl největším strojírenským podnikem tehdejší ČSSR.

V průběhu dalších let vývoje byla v souladu s potřebami nových oborů katedra rozšířena a přejmenována na Katedru teorie a stavby strojů. Výukový program byl obohacen i o konstrukci tvářecích strojů, jeřábové, manipulační a dopravní techniky. Obor měl souhrnný název „Výrobní stroje a zařízení“. Katedra se v 70- tých letech dělila na tři oddělení, Oddělení výrobních strojů, Oddělení částí strojů a Oddělení základů strojírenství. Pedagogická činnost se soustřeďovala na zobrazování technické myšlenky a konstruování, jak v průpravném studiu, tak i ve specializacích . Pracovníci a studenti oboru se podíleli na řešení výzkumných úkolů, nadále hlavně ve spolupráci s podnikem ŠKODA.

Kvalitativním skokem bylo v  raných devadesátých létech nasazení počítačových technologií do výuky budoucích konstruktérů. O rozvoj grafických a konstrukčních metod s využitím počítačů ( CAD/ CAE) se nejvíce zasloužil Prof. Ing. Josef Ženíšek DrSc.  Jeho přičiněním byly na katedře instalovány první počítače a získány licence na grafické softwary, nejprve AutoCad, dále i systém IDEAS a Pro/Engineer . Do výuky byl zaveden také první systém pro aplikaci MKP do technických výpočtů - program TPS 10.

Další odborný rozměr získala katedra v roce 1990 příchodem Prof. Ing. Stanislava Hosnedla CSc., který zavedl do výuky konstruktérů systematické přístupy založené na poznatcích Engineering Design Science (EDS) a provázal výzkum v oblasti EDS s předními pracovišti ve světě. V této době byla katedra přejmenována na Katedru konstruování strojů. Ve studijních plánech byly učiněny pokusy rozšířit základní odbornost, tj. konstrukci obráběcích a tvářecích strojů o zaměření na průmyslové roboty a manipulátory, výrobní systémy nebo obecněji pojaté zaměření „Rozvoj konstruování technických zařízení”.

V roce 1994 byl akreditován nový studijní obor „Stavba dopravní a manipulační techniky“, na jehož zavedení měl hlavní zásluhu Ing. Milan Hudeček. Nový studijní obor byl od samého počátku pro studenty velmi atraktivní. Lze konstatovat, že obor volně navazoval na dřívější specializaci „Zdvihací, dopravní a stavební stroje “, která byla sice v šedesátých letech zrušena, ale výuka potřebných odborných předmětů byla na katedře zachována. Přínosem pro katedru byl v roce 2003 příchod Doc. Ing. Petra Hellera CSc., který obor obohatil o konstrukci kolejových vozidel. Po roce 2002 došlo i k modernizaci výuky výrobních strojů, takže v současnosti je o oba hlavní studijní obory mezi studenty značný zájem.

Patička