Přejít k obsahu

Vítejte na katedře konstruování strojů

Vítáme Vás na stránkách katedry konstruování strojů Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, která patří k největším katedrám fakulty . Prostory katedry konstruování strojů jsou součástí stále se rozvíjejícího areálu ZČU na Borech s velice dobrou nabídkou výukových, vzdělávacích, sportovních i stravovacích možností pro studenty v jednom soustředěném komplexu - univerzitním campusu.

Fakulta strojní jejíž jsme součástí, je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni a patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. Fakulta se postupně transformovala do moderní otevřené vzdělávací instituce a stala se i uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu.


Ve státem akreditovaných studijních programech připravujeme vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velice žádaní na trhu práce.
Katedra má akreditován doktorský studijní programy a může provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Katedra čerpá jednak ze spolupráce s technickými VŠ tuzemskými i zahraničními, a ze spolupráce s průmyslovou praxí. Má desítky kontaktů s univerzitami v Evropě i ve Spojených státech. Řada získaných kontaktů a projektů umožňuje našim studentům i pedagogům studovat či pracovat na zahraničních univerzitách a přinášet tak nové poznatky a zkušenosti do našeho akademického prostředí.

Věříme, že na těchto stránkách naleznete všechny Vámi požadované informace.

Adresa:

katedra konstruování strojů
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: 37 763 8201
fax : 37 763 8202

Patička