Přejít k obsahu

Pro partnery - výzkum, vývoj, školení, měření ....

Hlavní cíle pracoviště:

 Výchova mladých odborníků v oboru konstruování výrobních strojů a dopravní techniky. Výzkumná základna poskytující teoretické a experimentální zázemí výrobcům v oboru.

Nabídka pracoviště:

 • projektové studie, posudky
 • konstrukce nástrojů, přípravků a strojů
 • optimalizace konstrukcí strojů a zařízení
 • aplikace moderních materiálů do konstrukcí strojů
 • řešení pohonů včetně výpočtů převodovek
 • navrhování speciálních spojek
 • komplexní vývoj tvaru a provedení nosné struktury strojů a zařízení s využitím MKP výpočtů
 • výpočty mechanických a tepelných vlastností strojů a zařízení pomocí analytických a MKP metod
 • konzultace a rešerše z oblasti konstrukce a výpočtů strojů a zařízení
 • magnetická ložiska – konzultace, návrh
 • simulace hydraulických a pneumatických mechanismů
 • simulace mechanismů s tuhými a pružnými členy
 • školení v oblasti návrhu konstrukce strojů, výběru a implementace CAD systémů, analytických a MKP výpočtů

Hlavní směry výzkumu:

 • Navrhování produktů založené na teorii technických systémů s využitím nových materiálů
 • Rozvoj virtuálního prototypování v oblasti konstrukce strojů a zařízení s využitím CAD a FEM systémů
 • Výzkum aplikace nekonvenčních materiálů v konstrukci strojů
 • Reverzní inženýrství, mechatronika, testování a diagnostika strojů a zařízení
 • Průmysl 4.0 - propojitelnost, automatizace, strojové učení a data v reálném čase

Patička