Přejít k obsahu

Základní informace o studiu na KKS


Studium na KKS upravují vnitřní předpisy fakulty strojní FST.

Systém studia zcela vyhovuje podmínkám ECTS, protože ZČU jako jedna z nejmladších univerzit v České republice zavedla krátce po svém vzniku kreditní systém studia. Ten umožňuje studentovi do jistě míry samostatně rozhodovat o své studijní zátěži, volit rytmus i obsah svého studia, prohlubovat zvolený obor studia, ale i rozšiřovat svoji specializaci a využívat možnosti studia předmětů, které nabízejí všechny fakulty ZČU.

Všechny předměty jsou ohodnoceny určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu. Podmínkou absolvování studia je podmíněno ziskem předepsaného počtu kreditů v předmětech povinných, povinně volitelných, výběrových.

Nabídka výběrových předmětů sdružených do tematických oblastí dává možnost studia certifikátových programů , jejichž absolvováním získá student kromě diplomu v původně vybraném oboru jestě certifikát.

Splněním podmínky převoditelnosti kreditů v rámci ECTS jsou zároveň splněny podmínky pro možnost studia v cizině.

Absolvent může po dvouleté praxi v oboru požádat na centrále FEANI v Bruselu o diplom s titulem EUR ING. Tím je mu uznána plná vysokoškolská kvalifikace pro práci v daném oboru v kterékoliv zemi Evropské unie.


Univerzita prostřednictvím Ústavu dalšího vzdělávání zajišťuje celoživotní vzdělávání formou krátkodobých kurzů nebo ucelených několikasemestrových vzdělávacích programů a Univerzitu třetího věku pro seniory.

Portál ZČU

Portál je webové místo, kde uživatelé "pod jednou střechou" dostávají všechny potřebné informace v personalizované podobě.

Portál ZČU naleznete na adrese https://portal.zcu.cz/.

Courseware

Cílem je shromáždit na jedno místo veškeré elektronické informace a materiály používané v rámci výuky předmětů na ZČU, jako pomoc při každodenní práci studentů a vyučujících.

Podívejte se také na stránky prorektora pro studijní a pedagogickou činnost.

Patička