uvodKKS

KATEDRA KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ

„Jedinou skutečnou chybou je chyba, ze které se nepoučíme.“
                                                                                        Henry Ford
Kontakt

O KATEDŘE

Vítáme Vás na stránkách Katedry konstruování strojů Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, která patří k největším katedrám fakulty. Prostory Katedry konstruování strojů jsou součástí stále se rozvíjejícího areálu ZČU na Borech s komplexní nabídkou vzdělávacích, sportovních i stravovacích možností pro studenty v univerzitním campusu.

Fakulta strojní jejíž jsme součástí, je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni a patří k nejstarším fakultám univerzity. Fakulta se postupně transformovala do moderní otevřené vzdělávací instituce a stala se i uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu.

Hlavním cílem Katedry konstruování strojů je vychovávat odborníky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které garantujeme.

Katedra čerpá jednak ze spolupráce s technickými vysokými školami, tuzemskými i zahraničními, a ze spolupráce s průmyslovou praxí. Má mnoho kontaktů s univerzitami v Evropě i ve Spojených státech. Řada těchto získaných kontaktů a projektů umožňuje našim studentům i pedagogům studovat či pracovat na zahraničních univerzitách a přinášet tak nové poznatky a zkušenosti do našeho akademického prostředí.