Bakalářské studium

Začátek vysokoškolského studia strávíte v bakalářském studiu, kde si můžete vybrat mezi:

Studijní programy

V programu Strojní inženýrství (3letý) nebo Strojírenství (4letý) jste získali nebo získáte široké znalosti a dovednosti ze základních vědních disciplín jako je mechanika, pružnost a pevnost, mechanika tekutin, termomechanika, strojírenské materiály, technologie obrábění, průmyslové inženýrství, elektrotechnika a další. Tyto znalosti a dovednosti můžete uplatnit v našich specializacích:

Tato specializace Vám nabízí znalosti a dovednosti z metodiky konstruování, která Vám poskytne nástroj pro řešení návrhu/konstrukce technických produktů. Tuto metodiku si vyzkoušíte při řešení semestrálních a závěrečné práce z oblasti výrobních strojů, dopravní a manipulační techniky, vstřikovacích forem nebo pohonů. Dále rozvinete své znalosti a dovednosti v oblasti 3D modelování a numerických výpočtů.

Získané znalosti a dovednosti uplatníte především při studiu v navazujícím studijním programu nebo v praxi. Uplatníte se např. na pozici konstruktér nebo výrobní technik, manažer výroby, diagnostik strojů apod.

Tato specializace Vám nabízí znalosti a dovednosti z metodiky konstruování, která Vám poskytne nástroj pro řešení návrhu/konstrukce technických produktů. Dále získáte znalosti a dovednosti v oblasti diagnostiky silničních vozidel, měřící techniky a defektoskopie. Seznámíte se se základy dopravní a manipulační techniky a výrobních strojů.

Získané znalosti a dovednosti uplatníte především u firem zabývajících se výrobou pro automotive průmysl, ale i v dalších oblastech průmyslu a služeb.

Podat přihlášku (Portál ZČU - E-Přihláška (zcu.cz))