Projekty a granty

INJECTKART125 - Motokárový motor 125ccm s přímým vstřikováním

Kód projektu:    FW03010111
Poskytovatel:    Technologická agentura ČR
Doba řešení:     1.5.2021 – 31.12.2024
Partneři:            VM MOTOR - Vladimír Vácha

Cílem projektu je návrh nového jednoválcového dvoutaktního motoru o obsahu 125cm3 s přímým vstřikem paliva a s výrazným snížením emisí, který bude primárně určen pro využití v motokárách typu KZ 125 v rámci závodů seriálu CIK – FIA – Mistrovství Světa, Mistrovství Evropy a dalších.

MULTIFUNKČNÍ PRACOVIŠTĚ PORTÁLOVÉHO TYPU PRO OBRÁBĚNÍ ROZMĚRNÝCH A TVAROVĚ SLOŽITÝCH SOUČÁSTÍ, URČENÝCH PRO ENERGETIKU A OBNOVITELNÉ ZDROJE S APLIKACÍ PROGRESIVNÍCH MATERIÁLŮ V KONSTRUKCI ŘÍDICÍCH UZLŮ

Kód projektu:    FW06010259
Poskytovatel:    Technologická agentura ČR
Doba řešení:     1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Partneři:             ŠMT, a. s.    

Hlavním cílem projektu je vývoj nové řady víceúčelových portálových pracovišť využívající pokročilé technologie pro opracování rozměrných obrobků určených pro energetický průmysl. Pro zajištění optimálních vlastností navrhovaného stroje a optimální technologie výroby poptávaných dílů bude použito množství pokročilých simulací pro zvýšení celkové tuhosti a ověření limitních stavů stroje. Obráběcí centrum bude konstruováno jako unikátní výrobek, kde bude možno provádět více technologických operací na jednom stroji a díl smykadla bude navržen z kompozitního materiálu. Verifikace bude provedena na hlavních výsledcích projektu ve formě prototypu a funkčního vzorku. Splnění cílů projektu přispěje k posílení konkurenceschopnosti českého výrobce na světovém trhu.

Druhá podstata technického systému

Kód projektu:    TQ01000361
Poskytovatel:    Technologická agentura ČR
Doba řešení:     01.06.2023 - 31.05.2026
   
Projektový partner: :    Univerzita Karlova, J&T BANKA, a.s.

Hlavním cílem projektu je vyvinout s využitím aristotelské teorie významu ve spojení s Engineering Design Science and Metodology (EDSM) pevnou, jasnou a srozumitelnou komunikační základnu pro proces vývoje počítačového SW jako nehmotného stabilního objektového systému v souladu s ISO 9000 a tím zvýšit odolnost (resilienci) a pružnost (flexibilitu) informační infrastruktury České republiky. Tím poskytnout pevný teoretický základ jednomu z nejkritičtějších objektů informační infrastruktury, jímž je počítačový SW, a dospět k jeho obsahově i právně určitému a jednoznačnému vymezení a ustavit tak jasnou a srozumitelnou komunikační základnu pro oblast jeho vývoje.

PODS4RAIL - Concept Development of a System for Pods and Pod-Carriers to be used as Moving Infrastructures mainly for Rail, but as well for Road and Ropeways

Kód projektu:    101121853
Poskytovatel:    Horizon Europe (HORIZON-ER-JU-2022-02)
Doba řešení:     1.9.2023 – 28.2.2026
Partneři:       
  Siemens Mobility GmbH, Německo               
  Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Německo            
  EURNEX, Německo
  ProRail B.V., Holandsko
  Trafikverket, Švedsko                   
  RAILENIUM, Francie
  moodley industrial design, Rakousko
  Universidad Politecnica de Madrid, Španělsko
  University Gustave Eiffel, Francie
  TU Delft, Holansko

Cílem projektu je definice nové koncepce multimodální přepravy osob a zboží (tzv. "door-to-door") a vývoj nosičů a přepravních modulů, v této první fázi především pro železniční přepravu s napojením na silniční přepravu a lanové dráhy. Koncept se má v navazujících projektech rozšířit o další způsoby dopravy.