Důležité kontakty

Anonymous

Vedoucí katedry

Ing. Zdeněk Chval, Ph.D.

+420 377 638 200

Anonymous

Tajemnice katedry

Ing. Lenka Daňsová

+420 377 638 203

Anonymous

Asistentka katedry

Mgr. Klára Bublíková

+420 377 638 201

Anonymous

Zástupce vedoucího

doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D.

+420 377 638 217

Anonymous

Zástupce tajemníka

Ing. Michal Křížek, Ph.D.

+420 377 638 729

Anonymous

Zástupce pro bc. studium

Ing. Eva Kubec Krónerová, Ph.D.

+420 377 638 267

Katedra konstruování strojů