HISTORIE

2023

Vedoucí katedry: Ing. Zdeněk Chval, Ph.D.

2020

Všechny studijní programy doktorské obdržely novou akreditaci od nově vzniklého Národního akreditačního úřadu (NAÚ).

2019

Všechny studijní programy bakalářské a navazující magisterské obdržely novou akreditaci od nově vzniklého Národního akreditačního úřadu (NAÚ).

2008

Vedoucí katedry: prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D.

2004

Zavedeno navazující magisterské studium (NMgr) na studium bakalářské (N2301 Strojní inženýrství, prezenční i kombinované, 2leté) a bakalářské studium univerzitní (Strojní inženýrství B2301, prezenční, 3leté).

2003

Vedoucí katedry: Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D.

2001

Vedoucí katedry: doc. Ing. Josef Kubíček, CSc.

1994

Nové názvy oddělení: 
- Oddělení výrobních strojů a zařízení 
- Oddělení částí strojů a zařízení 
- Oddělení dopravní a manipulační techniky

1992

Stěhování Katedry teorie a stavby strojů ze středu města do nového univerzitního areálu v Plzni na Borech.

1991

Uzákoněn vznik Západočeské univerzity (ZČU) na základě zákona ČNR č. 314/91 Sb. ze dne 9.8.1991 s 5 fakultami – FAV, FEK, FEL, FST a FPE. Prvním rektorem byl doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.

1990

Vedoucí katedry KTS: doc. Ing. Milan Čechura, CSc. (ustanoven do funkce od 1. 2. 1990 do nabytí platnosti nového VŠ zákona – nový VŠ Zákon č. 172/1990 Sb. nabyl platnosti s účinností od 1. 7. 1990). Následně vystřídal ve vedení KTS Doc. Čechuru nový vedoucí katedry prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

1975

Vedoucí katedry KTS:  prof.Ing. Josef Ženíšek, DrSc.

1971

Došlo k reorganizaci kateder na Fakultě strojní. Vzniká nová Katedra teorie a stavby strojů, vedoucí: prof. dr. Ing. Přemysl Breník
Oddělení:
- Částí strojů vedoucí: doc. Ing. Vlastimil Bureš Výrobních strojů vedoucí: doc. Ing. Josef Ženíšek,
- Oddělení základů strojnictví vedoucí: Ing. Miroslav Tauer, CSc (později změněno v roce 1975 na Oddělení základů strojního inženýrství)

1966

- Katedra částí strojů – KČS vedoucí doc. Ing. Vlastimil Bureš
- Katedra Transportních strojů - KTS vedoucí: prof. Ing. Ladislav Kupka
- Katedra výrobních strojů – KVS vedoucí: prof. Ing. Dr. Přemysl Breník

1964

Vznik Katedry částí strojů – KČS vedoucí doc. Ing. Vlastimil Bureš

1961

Vznik Katedry tvářecích strojů, tváření a slévárenství - KST Vedoucí prof. Ing. Karel Weber.

1960

Vládním nařízením č. 120/1960 Sb. na VŠSE byly zřízeny dvě samostatné fakulty – Fakulta strojní (děkan prof. Ing. J. Bukovský, D.C.Ae.) a Fakulta elektrotechnická (děkan prof. Ing. Dr. E. Langer, DrSc.). Na Fakultě strojní jsou jednotlivé katedry postupně reorganizovány. Odborné katedry, které byly zaměřeny na konstrukci strojních zařízení:
- Katedra Transportních strojů - KTS (vedoucí: prof. Ing. Ladislav Kupka)
- Katedra obráběcích strojů - KTO (vedoucí: prof. Ing. Dr. Přemysl Breník), a.r. 1965/1966 – se mění název na Katedra obráběcích strojů a obrábění – KOS (vedoucí: prof. Dr. Ing. Přemysl Breník)

1954

26. 11. 1954 opouštějí VŠSE první absolventi studijních oborů:
- Stavba těžkých obráběcích strojů (13 absolventů)
- Jeřáby a bagry (8 absolventů)
- Tepelné turbíny (9 absolventů)
- Slévárenství a kovárenství (13 absolventů)

1951

Vznikají první katedry, které byly zaměřeny na konstruování strojů:
- Katedra Transportních strojů (vedoucí: prof. Ing. Ladislav Kupka)
- Katedra obráběcích strojů (vedoucí: prof. Ing. Dr. Přemysl Breník)

1949

Vznik Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni jako pobočky ČVUT v Praze. Zahájena výuka dvou samostatných oborů strojního a elektrotechnického. Vzniká Katedra strojírenských nauk s vedoucím prof. RNDr. Vojtěchem Voleníkem.