DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STUDENTY KKS

V každém akademickém roce vychází vyhlášky, pokyny a směrnice nové, je tedy potřeba najít si aktuální znění pro daný akademický rok, všechny dokumenty naleznete na webu Fakulty strojní v sekci důležité dokumenty.

  • Studijní a zkušební řád
  • Stipendijní řád
  • Disciplinární řád pro studenty ZČU
  • Závěrečné kvalifikační práce od zadání po obhajobu (Vyhláška děkana)
  • Zápisy do aktuálního akademického roku (Vyhláška děkana)
  • Harmonogram aktuálního akademického roku (Pokyn prorektora)
  • Organizace předběžného zápisu daného akad. roku (Pokyn prorektora)
  • Zásady požární bezpečnosti a BOZP pro studenty FST (Pokyn rektora č. 22R/2011)
  • Termíny konání státních závěrečných zkoušek na Fakultě strojní ZČU (Vyhláška děkana)

Bližší informace k předmětům naleznete na Courseware.