Projekt DESING+

Design a Mechanical Engineering – dohromady DESING+ je výukový projekt mezioborové spolupráce mezi studenty a studentkami fakult ZČU na návrhu technických novinek zadávaných, konzultovaných a na závěr společně hodnocených významnými plzeňskými firmami.

Projekt DESING+ je nejen prostředkem k získání praktických dovedností a zkušeností, ale také k propojení teorie s praxí. Naše cíle zahrnují podporu kreativity, inovace a spolupráce mezi studenty různých oborů.

Projekt, založil, rozvíjí a garantuje prof. Stanislav Hosnedl z Fakulty strojní ZČU, učí studenty spolupracovat v interdisciplinárních týmech, rozvíjí jejich kreativitu, systematičnost a další vlastnosti důležité pro budoucí uplatnění. Zároveň přispívá k rozvoji a celosvětovým úspěchům konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science Methodology (EDSM), která se na katedře konstruování strojů Fakulty strojní již desítky let ve vazbách na přední technické univerzity ve světě rozvíjí a kterou studenti v projektu průběžně uplatňují a ověřují. Od roku 2004 se projektu zúčastnilo přes 1500 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity, kteří ve 210 týmových projektech řešili 57 různých témat. Je do něj zapojeno 20 českých a německých průmyslových a institucionálních partnerů. Významným výsledkem projektu jsou užitné a průmyslové vzory na originální části navržených řešení