Navazující magisterské studium

Získal/a jsi bakalářský titul na technické fakultě a chceš dále pokračovat ve studiu a rozšířit své znalosti a dovednosti v oboru Konstruování strojů a technických zařízení?

Pak si můžeš zvolit jednu z našich specializací:

Ve všech specializacích získáte znalosti a dovednosti v oblasti metodiky konstruování, modelování v CAD systémech a numerických výpočtů MKP. Podle vybrané specializace prohloubíte znalosti v dané oblasti a budete z této oblasti zpracovávat závěrečnou práci a skládat státní zkoušku.

Po absolvování se budete moci uplatnit v širokém okruhu průmyslu, a to jako projektanti, konstruktéři či výpočtáři. Prosadíte se také jako provozní a výrobní technici, dále jako vědeckovýzkumní, obchodní a řídicí pracovníci v malých či velkých firmách. Dále se můžete uplatnit jako odborní středoškolští nebo vysokoškolští učitelé.

Podat přihlášku (Portál ZČU - E-Přihláška (zcu.cz))