Doktorské studium

Baví vás věda a výzkum?

V našem doktorském programu Teorie a stavba strojů můžete rozšířit své znalosti a dovednosti v těchto oblastech

  • Metodika konstruování
  • Konstrukce výrobní strojů a zařízení
  • Konstrukce kolejových a silničních vozidel
  • Měřící technika, diagnostika a automatizace
  • Mechatronika
  • Jaderné reaktory
  • Termodynamika
  • Mechanika tekutin

Koncepce studia je zaměřena vědeckovýzkumným směrem a podporuje samostatnou tvůrčí činnost se zapojením do vědeckovýzkumných projektů a výuky předmětů mateřské katedry. Tyto činnosti jsou ohodnoceny stipendiem.

Stanete se vysoce kvalifikovanými odborníky s hlubokými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi, které dokážete uplatnit v mnoha odvětvích průmyslu při řešení náročných vědeckovýzkumných úkolů.

Podat přihlášku (Portál ZČU - E-Přihláška (zcu.cz))