kks_katedra_main

KATEDRA KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ

„Nemohl jsem najít sportovní auto svých snů, tak jsem si ho postavil sám."                                                                             Ferdinand Porsche

Při studiu na Katedře konstruování strojů začnete získávat nové znalosti a poznatky v předmětech Strojní inženýrství, Základy konstruování a Části strojů. Seznámíte se s moderními softwarovými CAD nástroji v předmětu Počítačová podpora konstruování. Po získání obecných základů se pustíte do objevování stavby výrobních strojů a dopravní a manipulační techniky. Získáte jistotu v navrhování mechanických systémů s oporou v počítačových CAx simulačních nástrojích. Dozvíte se jak fungují tekutinové mechanismy, nahlédnete do základů robotiky a diagnostiky strojů. Naučíte se systémovému navrhování technických produktů a rovnou si získané poznatky ověříte při řešení projektů v mezioborovém studentském týmu ve spolupráci s přední strojírenskou firmou.

Bakalářskou i diplomovou práci si budete vybírat v návaznosti na potřeby průmyslové praxe a budete si moci vybírat z mnoha nabídek brigád a později v průběhu studia i zaměstnání ve firmách z oblasti automotive, kolejové dopravy, energetiky a mnoha dalších, kde je o studenty a absolventy konstrukčního zaměření enormní zájem. Když si vyberete Katedru konstruování strojů máte 100% jistotu uplatnění v oboru.

Budete-li chtít věnovat studiu a rozvoji vlastních dovedností více času, dostane příležitost zcela naplnit citát v záhlaví této strany. Zapojíte-li se do týmu Formula Student, který má konstrukční zázemí právě na Katedře konstruování strojů, budete se podílet na stavbě závodního vozu, se kterým se zúčastníte závodů s mezinárodní účastí.

Na naší katedře vznikl interdisciplinární projekt DESING+, v němž tradičně spolupracují studenti nejméně čtyř fakult ZČU na tématech zadaných externími partnery. Učí se spolupracovat, propojovat své konstrukční, designérské a další profesní znalosti a dovednosti a řešit v úzké spolupráci s vývojovými pracovníky a manažery průmyslových firem jejich aktuální inovační problémy. Projekt také přispívá k rozvoji a celosvětovým úspěchům konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science Methodology (EDSM), která se již desítky let ve vazbách na přední zahraniční technické univerzity rozvíjí na katedře konstruování strojů FST a kterou studenti v projektu průběžně tvůrčím způsobem uplatňují a ověřují. 

Další příležitostí je zapojení do soutěže Rover Challenge, kde v týmu kolegů z řad studentů, pod vedením zkušených pedagogů v oblasti mechatroniky, postavíte robotický rover a v případě, že budete úspěšní, vycestujete soutěžit s týmy z celého světa. Výčet možností, jak obohatit vlastí proces vzdělávání tím nekončí.

Katedra konstruování strojů také úzce spolupracuje s výzkumným centrem Fakulty strojní, Regionálním technologickým institutem, kde je možné se již při studiu formou stáže či brigády zapojit do řešení technicky rozmanitých projektů.